Projekty

Świąteczne Kolędowanie

Świąteczne Kolędowanie Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 7.12.2023 - 31.01.2024 Partnerzy: – Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; – placówki oświatowe z gminy Suszec; – Kwiaciarnia „W DECHĘ”; – Chór Canticum Novum i Pszczyńska Kapela Ludowa – Sołtysi i Rada Sołeckie z gminy Suszec; – Restauracja „Zacisze” z Brzeźc   Przebieg projektu: W ramach „Świątecznego Kolędowania” odbyły się występy dzieci i młodzieży…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Podróże w czasie i przestrzeni

Podróże w czasie i przestrzeni Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury Okres realizacji:  1.03.2023 – 31.12.2023 Partnerzy: – Klub Seniora w Suszcu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu – suszeckie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przebieg projektu: Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę”, „Kursu na sztukę” i…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Piykne łoblyczki – uzupełnienie strojów ludowych dla Zespołów Śpiewaczych “Mizerowianki”, “Radostowianki” i “Pogodna Jesień”

Piykne łoblyczki - uzupełnienie strojów ludowych dla Zespołów Śpiewaczych "Mizerowianki", "Radostowianki" i "Pogodna Jesień" Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Etnopolska. Edycja 2023 Okres realizacji: 1.06.2023 – 17.10.2023 Przebieg projektu Celem głównym projektu było wykonanie i zakup elementów śląskich strojów ludowych regionu pszczyńskiego dla Zespołów Śpiewaczych "Mizerowianki", "Radostowianki" i "Pogodna Jesień", co przyczyniło się do wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Lato Pełne Wrażeń

Lato Pełne Wrażeń Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 15.05.2023 - 15.09.2023 Przebieg projektu Celem przedsięwzięcia było stworzenie bardzo zróżnicowanej oferty wakacyjnej dla dzieci, opartej o twórczość, kreatywność, rozwijanie pasji, ale też interakcję i integrację z innymi dziećmi. W ramach przedsięwzięcia odbyły się: Ogrodowe Koncerty Kino Pod Chmurką Maluszkowo Kombinatorium Artystyczne Wycieczki jednodniowe Akademia Ceramiczna   Wartość projektu: 41 324,31 zł
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Wokół Tradycji Wielkanocnych

Wokół Tradycji Wielkanocnych Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 13.03.2023 - 30.04.2023 Partnerzy: – Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; – Parafia pw. Św. Stanisława z Suszca; – Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Suszec; – Zespoły Śpiewacze „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” i „Radostowianki”; – Sołtysi i Rady Sołeckie z gminy Suszec; – Restauracja „Zacisze” z Brzeźc – Kwiaciarnia M. Czecha z Suszca   Przebieg…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 14.12.2022 – 31.01.2023 Partnerzy: - Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; - Przedszkole Publiczne z Suszca; - Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Suszec; - Zespoły Śpiewacze „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” i „Radostowianki”; - Sołtysi i Rada Sołeckie z gminy Suszec; - Restauracja „Zacisze” z Brzeźc Przebieg projektu: Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja międzypokoleniowej…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

EKOzmiana

EKOzmiana Współfinansowanie: Fundacja Orlen Okres realizacji: 3.10.2022 – 30.06.2023 Przebieg projektu: Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zmienianie nawyków mieszkańców gminy poprzez organizację cyklu 7 warsztatów o tematyce „zero waste”, których podsumowaniem jest SLOW piknik w duchu zero waste. Wartość projektu: 12 300,00 zł    
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wyprawy

Kulturalne Wyprawy Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury Okres realizacji: 14.03.2022 – 31.12.2022 Partnerzy: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; – Klub Seniora w Suszcu Przebieg projektu: Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę” i „Kursu na sztukę”.  Tematem przewodnim działań było zagadnienie korespondencji sztuk i dzieł. Z Projektu…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Cyfrowe Otwarcie

Cyfrowe Otwarcie Współfinansowanie: Program „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - środki Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji: 1.07.2021 – 31.08.2022 Przebieg projektu: Projekt zakładał podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników i współpracowników GOK poprzez cykl szkoleń oraz doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt multimedialny,…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wydobycie 2.0

Kulturalne Wydobycie 2.0 Współfinansowanie: Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” – program Narodowego Centrum Kultury dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Okres realizacji: 15.02.2021 – 13.11.2021 Przebieg projektu: Projekt zakładał identyfikację potrzeb społeczno-kulturalnych oraz aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów - mieszkańców Gminy Suszec, a następnie przeprowadzenie konkursu na inicjatywy lokalne i wybranie…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Półkolonie „Kuźnia Talentów”

Półkolonie „Kuźnia Talentów” Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 1.07.2020 – 9.08.2020 Przebieg projektu: W ramach projektu zostały przeprowadzone półkolonie dla dzieci z gminy Suszec. Ich program był nastawiony na rozwój kompetencji twórczych i artystycznych dzieci, poznanie nowych dziedzin i technik tworzenia. Dzieci spróbowały  swoich sił w różnych dziedzinach: teatrze małych form i tańcu nowoczesnym oraz hula-hoop dance, muzyce – grze…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Projekt Lider

Projekt Lider Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 01.10.2019-30.09.2020 Przebieg projektu: „Projekt Lider” zakładał rozwój kompetencji liderskich mieszkańców gminy Suszec. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin w obrębie rozwoju lokalnego, które zakończą się realizacją małej inicjatywy własnego pomysłu. Przykładowymi tematami spotkań były: pisanie projektów, promocja i organizacja wydarzeń lokalnych, warsztat liderski, grafika i media społecznościowe,…
admin
1 września 2019
Projekty

Kurs na Sztukę

Kurs na Sztukę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: Projekt był swoistą kontynuacją realizowanego rok wcześniej „Apetytu na kulturę”. Skorzystało…
admin
1 września 2019
Projekty

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli Współfinansowanie: Program „Kultura ludowa i tradycyjna” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli Okres realizacji: 1.01.2017 – 31.03.2019 Przebieg projektu: Projekt zakładał przepisanie z rękopisów blisko 1200 pieśni zebranych przez Mariana Cieślę głównie na terenach Ziemi Pszczyńskiej…
admin
1 września 2019
Projekty

Apetyt na Kulturę

Apetyt na Kulturę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 27.04.2018 – 31.12.2018 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: „Apetyt na kulturę” miał na celu rozbudzenie potrzeb społeczno-kulturalnych i zwiększenie…
admin
1 września 2019
Projekty

Teatralna Suszarnia

Teatralna Suszarnia Współfinansowanie: Program „Lato w teatrze” – Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 1.07.2018 – 31.08.2018 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Fundacja Kamojowa – Muzeum Regionalne „Kamojówka” w Suszcu. Przebieg projektu: Projekt zakładał realizację 2-tygodniowych artystycznych półkolonii teatralnych, których program został osnuty na nazwie gminy Suszec, której…
admin
1 września 2019
Projekty

Nasze Wielkie Historie

Nasze Wielkie Historie Współfinansowanie: Program Wieloletni „Niepodległa” Okres realizacji: 27.09.2017 - 30.11.2017 Partnerzy: – Narodowe Centrum Kultury; – Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy; – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach; – Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim; – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach; – Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza; – Milanowskie Centrum Kultury; – Gminny Ośrodek Kultury…
GOK
1 września 2019
Projekty

Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie! Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: wrzesień-listopad 2015, kwiecień – listopad 2017 Przebieg projektów: Zaproś nas do siebie! to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w którym poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych pracownicy i pracowniczki instytucji kultury uczą się jak efektywnie: – budować ofertę programową instytucji kultury opartą na tożsamości lokalnej (edukacja artystyczna,…
GOK
1 września 2019
Projekty

Dni Sąsiada

Dni Sąsiada Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 – 31.10.2017 Lider projektu: Grupa Inicjatywna „Fajne Babki” Przebieg projektu: Na dobry początek przygotowane zostały zestawy startowe: plakaty, pocztówki, balony, zmywalne tatuaże oraz ulotki i informacje, jak i kiedy można organizować Dni Sąsiada. Następnie przeprowadzone zostały warsztatowe spotkania dotyczące organizacji wydarzeń oraz warsztaty paleciaków – budowania mebli z…
GOK
1 września 2019
Projekty

Animatornia

Animatornia Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 – 31.10.2017 Lider projektu: Klub Działań Pozytywnych Przebieg projektu: Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych podniosły swoje kompetencje podczas warsztatów sensorycznych, z pierwszej pomocy przedmedycznej, malowania twarzy, skręcania balonów, gigantycznych baniek oraz współpracy z dziećmi z dysfunkcjami. Następnie, podczas spotkań planowały animacje na różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz spotkania promujące…
admin
1 września 2019
Projekty

Lotni Animatorzy

Lotni Animatorzy Współfinansowanie: Fundacja Kronenberga Okres realizacji: 30.05.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu: Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych opracowały 5 nowych scenariuszy zajęć dla dzieci, które następnie zrealizowały podczas animacji podwórkowych. Wszystkie działania były poszerzane o sporą dawkę wiadomości o wolontariacie. Wartość projektu: 1 509, 30 zł
admin
1 września 2019
Projekty

Młody Obywatel Rozmawia

Młody Obywatel Rozmawia Współfinansowanie: Fundacja BGK oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Okres realizacji: 1.03.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu: Działania były skierowane do młodzieży, która podczas spotkań warsztatowych uczyła się, jak rozpoznawać lokalne zasoby, możliwości, potencjał społeczny, kulturowy i geograficzny gminy. Wykorzystując nabytą wiedzę młodzież przeprowadziła warsztaty przyszłościowe dla mieszkańców w różnym wieku. Warsztatowicze opracowali pomysły na społeczne zagospodarowanie terenów zielonych w…
admin
1 września 2019
Projekty

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Współfinansowanie: Program Infrastruktura Domów Kultury - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.11.2016 Przedmiotem projektu były: – remont sali widowiskowej GOK (malowanie i poprawa akustyki); – okotarowanie sceny i sali widowiskowej; – zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego. Wartość projektu: 314 190, 00 zł
admin
1 września 2019
Projekty

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny Współfinansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 1.06.2016 – 15.10.2016 Przebieg projektu: Projekt miał na celu zbadanie potencjału mieszkańców i mieszkanek naszej gminy przy pomocy specjalnie opracowanych quizów oraz wywiadów lokalną społecznością i dodatkowo z liderami. Badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią BOX. Wartość projektu: 3 700, 00 zł
admin
1 września 2019
Projekty

Pozytywna Moc!

Pozytywna Moc! Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.08.2016 Przebieg projektu: Projekt rozpoczął się naborem nowych wolontariuszek do Klubu Działań Pozytywnych i organizacją spotkań promujących wolontariat w gimnazjach w Suszcu, Kryrach i Radostowicach. Następnie przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla nowych i już działających wolontariuszek, po których dziewczęta prowadziły wakacyjne animacyjne poranki dla dzieci pt.…
admin
1 września 2019
Projekty

Start z kulturą!

Start z kulturą! Współfinansowanie: Program „Na dobry początek!” - Fundacja BGK Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016 Partnerzy: – Szkoła Podstawowa w Kobielicach; – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; – Klub Działań Pozytywnych; – Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja 3 grup zajęciowych dla dzieci w wieku 4-8 lat oraz ich opiekunów z terenu…
admin
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja II cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „Wokół tradycji bożonarodzeniowych” Okres realizacji: 04.08.2014 – 31.03.2015 Partnerzy: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu; – Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja…
admin
1 września 2019
Projekty

Konkurs i Gala “Duch Wolontariatu”

Konkurs i Gala „Duch Wolontariatu” Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Okres realizacji: 01.09.2014 – 19.12.2014 Przebieg projektu: Celem organizacji konkursu i gali pt. „Duch Wolontariatu” było promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, wzmocnienie współpracy międzysektorowej i integracja mieszkańców z terenów wiejskich (objętych LSR) powiatu pszczyńskiego wokół dobra wspólnego. Przeprowadzony został konkurs dla wolontariuszek/wolontariuszy i firm zaangażowanych społecznie oraz zorganizowana Gala Wolontariatu,…
admin
1 września 2019
Projekty

Kulturalne Wydobycie

Kulturalne Wydobycie Współfinansowanie: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 – Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: I etap: 28.04.2014 – 31.07.2014 II etap: 28.08.2014 – 16.11.2014 Partnerzy: - Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Przebieg projektu I etap: projekt zakładał zaktywizowanie młodzieży i dorosłych wokół działań kulturalnych: 7 spotkań z młodzieżą, młodymi rodzicami i mieszkańcami Osiedla; konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne…
admin
1 września 2019
Projekty

Akademia Kreatywnego Wolontariusza

Akademia Kreatywnego Wolontariusza Współfinansowanie: Program „Młodzież w działaniu” Okres realizacji: 1.01.2013 – 31.08.2013 Przebieg projektu: Akademia Młodego Wolontariusza miała za zadanie przygotowanie młodzieży należącej i chcącej należeć do Klubu Działań Pozytywnych do działalności społecznej i animacyjnej. Młodzi ludzie wzięli udział w cyklu 8 warsztatów: z organizowania i koordynowania akcji społecznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zabaw z chustą animacyjną, żonglerki i szczudlarstwa,…
admin
1 września 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki