Projekty

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli Okres realizacji: 1.01.2017 – 30.11.2018 Przebieg projektu: Projekt zakładał przepisanie z rękopisów 1200 pieśni zebranych przez Mariana Cieślę głównie na terenach Ziemi Pszczyńskiej i opublikowanie ich w formie śpiewnika, wzbogaconego o 2…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Nasze Wielkie Historie

Nasze Wielkie Historie Współfinansowanie: Program Wieloletni "Niepodległa" Okres realizacji: 27.09.2017 ? 30.11.2017 Partnerzy: - Narodowe Centrum Kultury - Ośrodek Kultury ?Zameczek? w Czernicy - Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach - Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim - Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach - Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza - Milanowskie Centrum Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w…
GOK
1 października 2019
Projekty

Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie! Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: wrzesień-listopad 2015, kwiecień - listopad 2017 Przebieg projektów Zaproś nas do siebie! to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w którym poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych pracownicy i pracowniczki instytucji kultury uczą się jak efektywnie: - budować ofertę programową instytucji kultury opartą na tożsamości lokalnej (edukacja artystyczna, edukacja…
GOK
1 października 2019
Projekty

Dni Sąsiada

Dni Sąsiada Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 - 31.10.2017 Przebieg projektu Na dobry początek przygotowane zostały zestawy startowe: plakaty, pocztówki, balony, zmywalne tatuaże oraz ulotki i informacje, jak i kiedy można organizować Dni Sąsiada. Następnie przeprowadzone zostały warsztatowe spotkania dotyczące organizacji wydarzeń oraz warsztaty paleciaków - budowania mebli z palet i szycia na nie poduszek. W…
GOK
1 października 2019
Projekty

Lotni Animatorzy

Lotni Animatorzy Współfinansowanie: Fundacja Kronenberga Okres realizacji: 30.05.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych opracowały 5 nowych scenariuszy zajęć dla dzieci, które następnie zrealizowały podczas animacji podwórkowych. Wszystkie działania były poszerzane o sporą dawkę wiadomości o wolontariacie. Wartość projektu: 1 509,30 zł
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Animatornia

Animatornia Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 – 31.10.2017 Przebieg projektu Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych podniosły swoje kompetencje podczas warsztatów sensorycznych, z pierwszej pomocy przedmedycznej, malowania twarzy, skręcania balonów, gigantycznych baniek oraz współpracy z dziećmi z dysfunkcjami. Następnie, podczas spotkań planowały animacje na różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz spotkania promujące wolontariat. Wartość projektu: 8 760,00 zł Lider…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Młody Obywatel Rozmawia

Młody Obywatel Rozmawia Współfinansowanie: Fundacja BGK oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Okres realizacji: 1.03.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu Działania były skierowane do młodzieży, która podczas spotkań warsztatowych uczyła się, jak rozpoznawać lokalne zasoby, możliwości, potencjał społeczny, kulturowy i geograficzny gminy. Wykorzystując nabytą wiedzę młodzież przeprowadziła warsztaty przyszłościowe dla mieszkańców w różnym wieku. Warsztatowicze opracowywali pomysły na społeczne zagospodarowanie terenów zielonych w gminie:…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.11.2016 Przedmiotem projektu było: - remont sali widowiskowej GOK (malowanie i poprawa akustyki); - okotarowanie sceny i sali widowiskowej; - zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego. Wartość projektu: 314 190,00 zł
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Pozytywna Moc!

Pozytywna Moc! Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.08.2016 Przebieg projektu Projekt rozpoczął się naborem nowych wolontariuszek do Klubu Działań Pozytywnych i organizacją spotkań promujących wolontariat w gimnazjach w Suszcu, Kryrach i Radostowicach. Następnie przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla nowych i już działających wolontariuszek, po których dziewczęta prowadziły wakacyjne animacyjne poranki dla dzieci pt. "Podwórkowe…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Start z kulturą!

Start z kulturą! Współfinansowanie: Fundacja BGK Pełna nazwa projektu: Start z kulturą! Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016 Partnerzy: - Szkoła Podstawowa w Kobielicach - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Suszec - Klub Działań Pozytywnych - Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki Przebieg projektu Przedmiotem projektu była organizacja 3 grup zajęciowych dla dzieci w wieku 4-8 lat oraz ich opiekunów z terenu gminy…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Konkurs i Gala “Duch Wolontariatu”

Konkurs i Gala „Duch Wolontariatu” Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Okres realizacji: 01.09.2014 – 19.12.2014 Przebieg projektu Celem organizacji konkursu i Gali pt. „Duch Wolontariatu” było promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, wzmocnienie współpracy międzysektorowej i integracja mieszkańców z terenów wiejskich (objętych LSR) powiatu pszczyńskiego wokół dobra wspólnego. Przeprowadzony został konkurs dla wolontariuszek/wolontariuszy i firm zaangażowanych społecznie oraz zorganizowana Gala Wolontariatu, podczas…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Kulturalne Wydobycie

Kulturalne Wydobycie Współfinansowanie: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 - Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: I etap: 28.04.2014 – 31.07.2014 II etap: 28.08.2014 – 16.11.2014 Partnerzy: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Przebieg projektu I etap: projekt zakładał zaktywizowanie młodzieży i dorosłych wokół działań kulturalnych: 7 spotkań z młodzieżą, młodymi rodzicami i mieszkańcami Osiedla; konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne w Gminie Suszec i wspólna…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Akademia Kreatywnego Wolontariusza

Akademia Kreatywnego Wolontariusza Program „Młodzież w działaniu” Okres realizacji: 1.01.2013 – 31.08.2013 Przebieg projektu Akademia Młodego Wolontariusza miała za zadanie przygotowanie młodzieży należącej i chcącej należeć do Klubu Działań Pozytywnych do działalności społecznej i animacyjnej. Młodzi ludzie wzięli udział w cyklu 8 warsztatów: z organizowania i koordynowania akcji społecznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zabaw z chustą klanzy, żonglerki i szczudlarstwa, scrapbookingu, tworzenia…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Klub Działań Pozytywnych

Klub Działań Pozytywnych Współfinansowanie: Program Równać Szanse - Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 15.01.2012 – 15.07.2012 Partnerzy: - Stowarzyszenie Kreator z Żor - Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu CRIS w Rybniku - Gimnazja w Suszcu, Kryrach i Radostowiach Przebieg projektu W ramach działań projektowych zainicjowano powstanie Klubu Działań Pozytywnych - grupy wolontariuszek z terenu Gminy Suszec, które działają na rzecz mieszkańców…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: "Wokół tradycji bożonarodzeniowych". Okres realizacji: 19.09.2012 - 31.01.2013 Partnerzy: - Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie - Gmina Suszec - Suszeckie Koło Związku Górnośląskiego - Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

II Suszecka Jesień Kulturalna

II Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt. "Suszecka Jesień Kulturalna" Okres realizacji: 23.09.2011 - 31.12.2011   Przebieg projektu II Suszecka Jesień Kulturalna rozpoczęła się uroczystą inauguracją podczas koncertu Raz Dwa Trzy. Następnie odbył się wieczorek poetycki z udziałem dwóch śląskich poetów: Tadeusza Kolorza i Wacława Kostrzewy, a przy okazji wieczorku otwarto dwie wystawy…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

I Suszecka Jesień Kulturalna

I Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: Suszecka Jesień Kulturalna. Okres realizacji: 10.06.2010 - 31.12.2010 Przebieg projektu I Suszecka Jesień Kulturalna obejmowała 4 wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej. W ramach pierwszego działania w projekcie odbył się VII Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”,…
Łukasz Żydek
1 października 2019
Projekty

III Suszecka Jesień Kulturalna

III Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt. "III Suszecka Jesień Kulturalna" Okres realizacji: 19.09.2012 - 31.12.2012 Partnerzy projektu: - Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie - Gmina Suszec - Suszeckie Koło Związku Górnośląskiego - Parafia Rzymskokatolicka…
Łukasz Żydek
30 września 2019
Projekty

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny Współfinansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 1.06.2016 – 15.10.2016 Przebieg projektu Projekt miał na celu zbadanie potencjału mieszkańców i mieszkanek naszej gminy przy pomocy specjalnie oprcowanych quizów oraz wywiadów lokalną społecznością i dodatkowo z liderami. Badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią BOX. Wartość projektu: 3 700,00 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja II cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „Wokół tradycji bożonarodzeniowych” Okres realizacji: 04.08.2014 – 31.03.2015 Partnerzy: - Starostwo Powiatowe w Pszczynie - Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie - Suszeckie Koło Związku Górnośląskiego - Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu Przebieg projektu Przedmiotem projektu była organizacja cyklu wydarzeń kultywujących…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki