Projekty

Projekt Lider

Projekt Lider Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 01.10.2019-30.09.2020 Przebieg projektu: „Projekt Lider” zakładał rozwój kompetencji liderskich mieszkańców gminy Suszec. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin w obrębie rozwoju lokalnego, które zakończą się realizacją małej inicjatywy własnego pomysłu. Przykładowymi tematami spotkań były: pisanie projektów, promocja i organizacja wydarzeń lokalnych, warsztat liderski, grafika i media społecznościowe,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Kurs na Sztukę

Kurs na Sztukę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: Projekt był swoistą kontynuacją realizowanego rok wcześniej „Apetytu na kulturę”. Skorzystało…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli Współfinansowanie: Program „Kultura ludowa i tradycyjna” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli Okres realizacji: 1.01.2017 – 31.03.2019 Przebieg projektu: Projekt zakładał przepisanie z rękopisów blisko 1200 pieśni zebranych przez Mariana Cieślę głównie na terenach Ziemi Pszczyńskiej…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Apetyt na Kulturę

Apetyt na Kulturę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 27.04.2018 – 31.12.2018 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: „Apetyt na kulturę” miał na celu rozbudzenie potrzeb społeczno-kulturalnych i zwiększenie…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Teatralna Suszarnia

Teatralna Suszarnia Współfinansowanie: Program „Lato w teatrze” – Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 1.07.2018 – 31.08.2018 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Fundacja Kamojowa – Muzeum Regionalne „Kamojówka” w Suszcu. Przebieg projektu: Projekt zakładał realizację 2-tygodniowych artystycznych półkolonii teatralnych, których program został osnuty na nazwie gminy Suszec, której…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Nasze Wielkie Historie

Nasze Wielkie Historie Współfinansowanie: Program Wieloletni „Niepodległa” Okres realizacji: 27.09.2017 - 30.11.2017 Partnerzy: – Narodowe Centrum Kultury; – Ośrodek Kultury „Zameczek” w Czernicy; – Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach; – Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim; – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach; – Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji im. Floriana Mazurkiewicza; – Milanowskie Centrum Kultury; – Gminny Ośrodek Kultury…
GOK
1 września 2019
Projekty

Zaproś nas do siebie!

Zaproś nas do siebie! Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: wrzesień-listopad 2015, kwiecień – listopad 2017 Przebieg projektów: Zaproś nas do siebie! to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, w którym poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach i wizytach studyjnych pracownicy i pracowniczki instytucji kultury uczą się jak efektywnie: – budować ofertę programową instytucji kultury opartą na tożsamości lokalnej (edukacja artystyczna,…
GOK
1 września 2019
Projekty

Dni Sąsiada

Dni Sąsiada Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 – 31.10.2017 Lider projektu: Grupa Inicjatywna „Fajne Babki” Przebieg projektu: Na dobry początek przygotowane zostały zestawy startowe: plakaty, pocztówki, balony, zmywalne tatuaże oraz ulotki i informacje, jak i kiedy można organizować Dni Sąsiada. Następnie przeprowadzone zostały warsztatowe spotkania dotyczące organizacji wydarzeń oraz warsztaty paleciaków – budowania mebli z…
GOK
1 września 2019
Projekty

Animatornia

Animatornia Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 3.07.2017 – 31.10.2017 Lider projektu: Klub Działań Pozytywnych Przebieg projektu: Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych podniosły swoje kompetencje podczas warsztatów sensorycznych, z pierwszej pomocy przedmedycznej, malowania twarzy, skręcania balonów, gigantycznych baniek oraz współpracy z dziećmi z dysfunkcjami. Następnie, podczas spotkań planowały animacje na różnego rodzaju imprezy plenerowe oraz spotkania promujące…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Lotni Animatorzy

Lotni Animatorzy Współfinansowanie: Fundacja Kronenberga Okres realizacji: 30.05.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu: Wolontariuszki z Klubu Działań Pozytywnych opracowały 5 nowych scenariuszy zajęć dla dzieci, które następnie zrealizowały podczas animacji podwórkowych. Wszystkie działania były poszerzane o sporą dawkę wiadomości o wolontariacie. Wartość projektu: 1 509, 30 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Młody Obywatel Rozmawia

Młody Obywatel Rozmawia Współfinansowanie: Fundacja BGK oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Okres realizacji: 1.03.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu: Działania były skierowane do młodzieży, która podczas spotkań warsztatowych uczyła się, jak rozpoznawać lokalne zasoby, możliwości, potencjał społeczny, kulturowy i geograficzny gminy. Wykorzystując nabytą wiedzę młodzież przeprowadziła warsztaty przyszłościowe dla mieszkańców w różnym wieku. Warsztatowicze opracowali pomysły na społeczne zagospodarowanie terenów zielonych w…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Współfinansowanie: Program Infrastruktura Domów Kultury - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.11.2016 Przedmiotem projektu były: – remont sali widowiskowej GOK (malowanie i poprawa akustyki); – okotarowanie sceny i sali widowiskowej; – zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego. Wartość projektu: 314 190, 00 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny Współfinansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 1.06.2016 – 15.10.2016 Przebieg projektu: Projekt miał na celu zbadanie potencjału mieszkańców i mieszkanek naszej gminy przy pomocy specjalnie opracowanych quizów oraz wywiadów lokalną społecznością i dodatkowo z liderami. Badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią BOX. Wartość projektu: 3 700, 00 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Pozytywna Moc!

Pozytywna Moc! Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.08.2016 Przebieg projektu: Projekt rozpoczął się naborem nowych wolontariuszek do Klubu Działań Pozytywnych i organizacją spotkań promujących wolontariat w gimnazjach w Suszcu, Kryrach i Radostowicach. Następnie przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla nowych i już działających wolontariuszek, po których dziewczęta prowadziły wakacyjne animacyjne poranki dla dzieci pt.…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Start z kulturą!

Start z kulturą! Współfinansowanie: Program „Na dobry początek!” - Fundacja BGK Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016 Partnerzy: – Szkoła Podstawowa w Kobielicach; – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; – Klub Działań Pozytywnych; – Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja 3 grup zajęciowych dla dzieci w wieku 4-8 lat oraz ich opiekunów z terenu…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja II cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „Wokół tradycji bożonarodzeniowych” Okres realizacji: 04.08.2014 – 31.03.2015 Partnerzy: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu; – Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Konkurs i Gala “Duch Wolontariatu”

Konkurs i Gala „Duch Wolontariatu” Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Okres realizacji: 01.09.2014 – 19.12.2014 Przebieg projektu: Celem organizacji konkursu i gali pt. „Duch Wolontariatu” było promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, wzmocnienie współpracy międzysektorowej i integracja mieszkańców z terenów wiejskich (objętych LSR) powiatu pszczyńskiego wokół dobra wspólnego. Przeprowadzony został konkurs dla wolontariuszek/wolontariuszy i firm zaangażowanych społecznie oraz zorganizowana Gala Wolontariatu,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Kulturalne Wydobycie

Kulturalne Wydobycie Współfinansowanie: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 – Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: I etap: 28.04.2014 – 31.07.2014 II etap: 28.08.2014 – 16.11.2014 Partnerzy: - Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Przebieg projektu I etap: projekt zakładał zaktywizowanie młodzieży i dorosłych wokół działań kulturalnych: 7 spotkań z młodzieżą, młodymi rodzicami i mieszkańcami Osiedla; konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Akademia Kreatywnego Wolontariusza

Akademia Kreatywnego Wolontariusza Współfinansowanie: Program „Młodzież w działaniu” Okres realizacji: 1.01.2013 – 31.08.2013 Przebieg projektu: Akademia Młodego Wolontariusza miała za zadanie przygotowanie młodzieży należącej i chcącej należeć do Klubu Działań Pozytywnych do działalności społecznej i animacyjnej. Młodzi ludzie wzięli udział w cyklu 8 warsztatów: z organizowania i koordynowania akcji społecznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zabaw z chustą animacyjną, żonglerki i szczudlarstwa,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”. Okres realizacji: 19.09.2012 – 31.01.2013 Partnerzy: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Gmina Suszec; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu; – Parafia…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Klub Działań Pozytywnych

Klub Działań Pozytywnych Współfinansowanie: Program Równać Szanse – Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 15.01.2012 – 15.07.2012 Partnerzy: – Stowarzyszenie Kreator z Żor; – Centrum Wolontariatu działające przy Stowarzyszeniu CRIS w Rybniku; – gimnazja w Suszcu, Kryrach i Radostowicach. Przebieg projektu: W ramach działań projektowych zainicjowano powstanie Klubu Działań Pozytywnych – grupy wolontariuszek z terenu gminy Suszec, które działają na rzecz…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

III Suszecka Jesień Kulturalna

III Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „III Suszecka Jesień Kulturalna” Okres realizacji: 19.09.2012 – 31.12.2012 Partnerzy projektu: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Gmina Suszec; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu;…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

II Suszecka Jesień Kulturalna

II Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „Suszecka Jesień Kulturalna” Okres realizacji: 23.09.2011 – 31.12.2011 Przebieg projektu: II Suszecka Jesień Kulturalna rozpoczęła się uroczystą inauguracją podczas koncertu Raz Dwa Trzy. Następnie odbył się wieczorek poetycki z udziałem dwóch śląskich poetów: Tadeusza Kolorza i Wacława Kostrzewy, a przy…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

I Suszecka Jesień Kulturalna

I Suszecka Jesień Kulturalna Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: Suszecka Jesień Kulturalna Okres realizacji: 10.06.2010 – 31.12.2010 Przebieg projektu: I Suszecka Jesień Kulturalna obejmowała 4 wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej. W ramach pierwszego działania w projekcie odbył się VII Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki