Projekt Lider

Współfinansowanie: Fundacja JSW

Okres realizacji: 01.10.2019-30.09.2020

Przebieg projektu:

„Projekt Lider” zakładał rozwój kompetencji liderskich mieszkańców gminy Suszec. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin w obrębie rozwoju lokalnego, które zakończą się realizacją małej inicjatywy własnego pomysłu. Przykładowymi tematami spotkań były: pisanie projektów, promocja i organizacja wydarzeń lokalnych, warsztat liderski, grafika i media społecznościowe, organizacje pozarządowe i wolontariat, wystąpienia publiczne, proces grupowy i komunikacja.

Celem głównym było wyposażenie uczestników spotkań w narzędzia i wiedzę, dzięki którym mogą skuteczniej działać, wywierać wpływ, zmieniać najbliższe otoczenie czy nawet zakładać własne organizacje pozarządowe. W projekcie wzięło udział 15 osób.

Wartość projektu: 21 200, 00 zł

Kontrast
Zmień wielkość czcionki