Kulturalne Wydobycie 2.0

Współfinansowanie: Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” – program Narodowego Centrum Kultury dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Okres realizacji: 15.02.2021 – 13.11.2021

Przebieg projektu:

Projekt zakładał identyfikację potrzeb społeczno-kulturalnych oraz aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów – mieszkańców Gminy Suszec, a następnie przeprowadzenie konkursu na inicjatywy lokalne i wybranie najlepszych inicjatyw mieszkańców na rzecz lokalnej społeczności.

W ramach projektu odbyło się 6 inicjatyw:

– Akcja – Reaktywacja – inicjatorka: Anna Gałuszka i Klub Działań Pozytywnych;

– Żywa architektura – inicjatorki: Anna Wyrobek i Bogumiła Rudzińska;

– Suszeckie Szkubaczki – inicjatorka: Anna Ochmann-Pasternak, Strefa Montessori i Muzeum Kamojówka;

– Kuchnia babć Celiny i Teresy – inicjatorka: Regina Kumor i Koło Gospodyń Wiejskich z Suszca;

– Zakochaj się w śląskiej tradycji! – inicjatorki: Irena Muras i Halina Gryszko oraz Zespół Śpiewaczy „Pogodna Jesień”;

– Śląskie łąki kwietne – inicjator: Grzegorz Bodziuch.

Wartość projektu: 34 831,72 zł

 

Kontrast
Zmień wielkość czcionki