Konkurs i Gala „Duch Wolontariatu”

Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Okres realizacji: 01.09.2014 – 19.12.2014

Przebieg projektu:

Celem organizacji konkursu i gali pt. „Duch Wolontariatu” było promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, wzmocnienie współpracy międzysektorowej i integracja mieszkańców z terenów wiejskich (objętych LSR) powiatu pszczyńskiego wokół dobra wspólnego.

Przeprowadzony został konkurs dla wolontariuszek/wolontariuszy i firm zaangażowanych społecznie oraz zorganizowana Gala Wolontariatu, podczas której wyłonieni zwycięzcy otrzymali statuetkę Ducha Wolontariatu.

Wartość projektu: 8 000, 00 zł

Kontrast
Zmień wielkość czcionki