Podróże w czasie i przestrzeni

Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury

Okres realizacji:  1.03.2023 – 31.12.2023

Partnerzy:

– Klub Seniora w Suszcu

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu

– suszeckie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Przebieg projektu:

Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę”, „Kursu na sztukę” i „Kulturalnych Wypraw”.  Tematem przewodnim działań było zagadnienie korespondencji sztuk i dzieł. Z projektu skorzystało 116 seniorek i seniorów, głównie z terenu gminy Suszec.

 

Program aktywizacji artystyczno-kulturalnej, w którym chętni wzięli udział, zakładał:

– cykliczne prelekcje „Spotkania z kulturą”, będące wstępem do wyjazdów na wyprawy;

– comiesięczne projekcje filmów w ramach „Kina z klasą”, poprzedzone prelekcjami o prezentowanym dziele;

– 12 Kulturalnych Wypraw na ciekawe wydarzenia kulturalne i do miejsc o randze narodowej, m. in. do Kielc, Chęcin, Tokarni, Cieszyna, Katowic, Krakowa, Opola, do Filharmonii Śląskiej, Teatru „Bagatela” w Krakowie, NOSPR w Katowicach.

Wartość projektu: 80 593,95 zł

 

Kontrast
Zmień wielkość czcionki