Kurs na Sztukę

Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019

Partnerzy:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu;
– Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec;
– Szkoła Podstawowa w Kobielicach;
– Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach.

Przebieg projektu:

Projekt był swoistą kontynuacją realizowanego rok wcześniej „Apetytu na kulturę”. Skorzystało z niego blisko 190 emerytów, rencistów i osób nieaktywnych zawodowo po 50 roku życia z terenu gminy Suszec.

Program edukacji artystyczno-kulturalnej, w którym chętni wzięli udział, zakładał:

– comiesięczne „Spotkania z kulturą i sztuką” w każdym sołectwie gminy;
– comiesięczne projekcje filmów w ramach „Kina z klasą”, poprzedzone prelekcjami o prezentowanym dziele;
– comiesięczne koncerty muzyki klasycznej, poważnej bądź rozrywkowej w ramach cyklu „Muzyka z duszą”, wzbogacone o prelekcje o prezentowanych utworach i kompozytorach, realizowane we wszystkich sołectwach gminy;
– „Kulturalne Wyprawy” na ciekawe wydarzenia kulturalne i do miejsc o randze narodowej we Wrocławiu, Krakowie, Bytomiu, Łodzi i Rybnika.

Wartość projektu: 100 698, 03 zł