Cyfrowe Otwarcie

Współfinansowanie: Program „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” – środki Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji: 1.07.2021 – 31.08.2022

Przebieg projektu:

Projekt zakładał podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników i współpracowników GOK poprzez cykl szkoleń oraz doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt multimedialny, rejestracyjno-nagłośnieniowy, oświetleniowy, fotograficzny oraz pętle indukcyjne.

Wartość dofinansowania: 176 100,00 zł netto

Wartość projektu: 181 531,16 zł netto