Kulturalne Wyprawy

Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury

Okres realizacji: 14.03.2022 – 31.12.2022

Partnerzy:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu;

– Klub Seniora w Suszcu

Przebieg projektu:

Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę” i „Kursu na sztukę”.  Tematem przewodnim działań było zagadnienie korespondencji sztuk i dzieł. Z Projektu skorzystało 117 seniorek i seniorów, głównie z terenu gminy Suszec.

Program aktywizacji artystyczno-kulturalnej, w którym chętni wzięli udział, zakładał:

– cykliczne prelekcje „Spotkania z kulturą”, będące wstępem do wyjazdów na wyprawy;

– comiesięczne projekcje filmów w ramach „Kina z klasą”, poprzedzone prelekcjami o prezentowanym dziele;

– „Kulturalne Wyprawy” na ciekawe wydarzenia kulturalne i do miejsc o randze narodowej, m. in. do Sandomierza, na Dolny Śląsk, do Filharmonii Śląskiej, Teatru Korez i NOSPR w Katowicach, Teatru Miejskiego w Gliwicach, Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, szlakiem Wyspiańskiego w Krakowie.

 

Wartość dotacji: 68 000,00 zł

Wartość projektu: 92 003,67 zł