Młody Obywatel Rozmawia

Współfinansowanie: Fundacja BGK oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej

Okres realizacji: 1.03.2017 – 30.06.2017

Przebieg projektu:

Działania były skierowane do młodzieży, która podczas spotkań warsztatowych uczyła się, jak rozpoznawać lokalne zasoby, możliwości, potencjał społeczny, kulturowy i geograficzny gminy. Wykorzystując nabytą wiedzę młodzież przeprowadziła warsztaty przyszłościowe dla mieszkańców w różnym wieku. Warsztatowicze opracowali pomysły na społeczne zagospodarowanie terenów zielonych w gminie: powstały makiety parków, placów sportowo-rozrywkowych, placów zabaw wraz z uzasadnieniem wybranych atrakcji i rozwiązań technicznych. W warsztatach wzięło udział kilkadziesiąt osób, a zaprezentowane rozwiązania były ciekawe i kreatywne.