Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu rozpoczął działalność 3 maja 1992 roku pod kierownictwem Róży Czembor. Działał wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną do 2008 r. Kolejnymi dyrektorkami instytucji były: Małgorzata Mazur (2000-2009), Agata Lisowicz-Wala (2009-2019), Katarzyna Krzempek (2019-obecnie), które kontynuowały i kontynuują działania swoich poprzedniczek.

Wypracowany przez lata kierunek działalności pozostał bez większych zmian, a wśród priorytetów znalazły się: edukacja artystyczna i kulturalna mieszkańców gminy w każdym wieku, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz współpraca z lokalną społecznością na rzecz realizacji wspólnych działań społeczno-kulturalnych oraz wolontariatu. 

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wciąż się rozwija, z każdym rokiem wnosząc w życie już nie tylko lokalnej społeczności, ale całego regionu nowe propozycje kulturalne, promując amatorski ruch artystyczny, dbając o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także wspierając budowę świadomego swych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel. 32 212 44 91, dk@kulturasusze.pl