Redakcja Nowin Suszeckiej Gminy:

Redaktor naczelna: Monika Panfil
Kontakt: nowiny@kulturasuszec.pl

Kontakt w sprawie reklam: Weronika Smusz tel. 32 212 44 91 wew. 21, weronika@kulturasuszec.pl

Cennik reklam i ogłoszeń w Nowinach Suszeckej Gminy