Projekty

Świąteczne Kolędowanie

Świąteczne Kolędowanie Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 7.12.2023 - 31.01.2024 Partnerzy: – Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; – placówki oświatowe z gminy Suszec; – Kwiaciarnia „W DECHĘ”; – Chór Canticum Novum i Pszczyńska Kapela Ludowa – Sołtysi i Rada Sołeckie z gminy Suszec; – Restauracja „Zacisze” z Brzeźc   Przebieg projektu: W ramach „Świątecznego Kolędowania” odbyły się występy dzieci i młodzieży…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Podróże w czasie i przestrzeni

Podróże w czasie i przestrzeni Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury Okres realizacji:  1.03.2023 – 31.12.2023 Partnerzy: – Klub Seniora w Suszcu – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu – suszeckie Koło Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Przebieg projektu: Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę”, „Kursu na sztukę” i…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Piykne łoblyczki – uzupełnienie strojów ludowych dla Zespołów Śpiewaczych „Mizerowianki”, „Radostowianki” i „Pogodna Jesień”

Piykne łoblyczki - uzupełnienie strojów ludowych dla Zespołów Śpiewaczych "Mizerowianki", "Radostowianki" i "Pogodna Jesień" Współfinansowanie: Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu Etnopolska. Edycja 2023 Okres realizacji: 1.06.2023 – 17.10.2023 Przebieg projektu Celem głównym projektu było wykonanie i zakup elementów śląskich strojów ludowych regionu pszczyńskiego dla Zespołów Śpiewaczych "Mizerowianki", "Radostowianki" i "Pogodna Jesień", co przyczyniło się do wzmocnienia lokalnej tożsamości kulturowej…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Lato Pełne Wrażeń

Lato Pełne Wrażeń Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 15.05.2023 - 15.09.2023 Przebieg projektu Celem przedsięwzięcia było stworzenie bardzo zróżnicowanej oferty wakacyjnej dla dzieci, opartej o twórczość, kreatywność, rozwijanie pasji, ale też interakcję i integrację z innymi dziećmi. W ramach przedsięwzięcia odbyły się: Ogrodowe Koncerty Kino Pod Chmurką Maluszkowo Kombinatorium Artystyczne Wycieczki jednodniowe Akademia Ceramiczna   Wartość projektu: 41 324,31 zł
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Wokół Tradycji Wielkanocnych

Wokół Tradycji Wielkanocnych Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 13.03.2023 - 30.04.2023 Partnerzy: – Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; – Parafia pw. Św. Stanisława z Suszca; – Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Suszec; – Zespoły Śpiewacze „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” i „Radostowianki”; – Sołtysi i Rady Sołeckie z gminy Suszec; – Restauracja „Zacisze” z Brzeźc – Kwiaciarnia M. Czecha z Suszca   Przebieg…
Kasia
15 lutego 2024
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 14.12.2022 – 31.01.2023 Partnerzy: - Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; - Przedszkole Publiczne z Suszca; - Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Suszec; - Zespoły Śpiewacze „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” i „Radostowianki”; - Sołtysi i Rada Sołeckie z gminy Suszec; - Restauracja „Zacisze” z Brzeźc Przebieg projektu: Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja międzypokoleniowej…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

EKOzmiana

EKOzmiana Współfinansowanie: Fundacja Orlen Okres realizacji: 3.10.2022 – 30.06.2023 Przebieg projektu: Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zmienianie nawyków mieszkańców gminy poprzez organizację cyklu 7 warsztatów o tematyce „zero waste”, których podsumowaniem jest SLOW piknik w duchu zero waste. Wartość projektu: 12 300,00 zł    
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wyprawy

Kulturalne Wyprawy Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury Okres realizacji: 14.03.2022 – 31.12.2022 Partnerzy: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; – Klub Seniora w Suszcu Przebieg projektu: Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę” i „Kursu na sztukę”.  Tematem przewodnim działań było zagadnienie korespondencji sztuk i dzieł. Z Projektu…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Cyfrowe Otwarcie

Cyfrowe Otwarcie Współfinansowanie: Program „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - środki Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji: 1.07.2021 – 31.08.2022 Przebieg projektu: Projekt zakładał podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników i współpracowników GOK poprzez cykl szkoleń oraz doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt multimedialny,…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wydobycie 2.0

Kulturalne Wydobycie 2.0 Współfinansowanie: Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” – program Narodowego Centrum Kultury dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Okres realizacji: 15.02.2021 – 13.11.2021 Przebieg projektu: Projekt zakładał identyfikację potrzeb społeczno-kulturalnych oraz aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów - mieszkańców Gminy Suszec, a następnie przeprowadzenie konkursu na inicjatywy lokalne i wybranie…
Kasia
28 stycznia 2023