Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 14.12.2022 – 31.01.2023 Partnerzy: - Koło Gospodyń Wiejskich w Suszcu; - Przedszkole Publiczne z Suszca; - Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Suszec; - Zespoły Śpiewacze „Mizerowianki”, „Pogodna Jesień” i „Radostowianki”; - Sołtysi i Rada Sołeckie z gminy Suszec; - Restauracja „Zacisze” z Brzeźc Przebieg projektu: Celem przedsięwzięcia była integracja i aktywizacja międzypokoleniowej…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

EKOzmiana

EKOzmiana Współfinansowanie: Fundacja Orlen Okres realizacji: 3.10.2022 – 30.06.2023 Przebieg projektu: Głównym celem projektu było podnoszenie świadomości ekologicznej oraz zmienianie nawyków mieszkańców gminy poprzez organizację cyklu 7 warsztatów o tematyce „zero waste”, których podsumowaniem jest SLOW piknik w duchu zero waste. Wartość projektu: 12 300,00 zł    
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wyprawy

Kulturalne Wyprawy Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury Okres realizacji: 14.03.2022 – 31.12.2022 Partnerzy: – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; – Klub Seniora w Suszcu Przebieg projektu: Projekt był kontynuacją realizowanych wcześniej „Apetytu na kulturę” i „Kursu na sztukę”.  Tematem przewodnim działań było zagadnienie korespondencji sztuk i dzieł. Z Projektu…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Cyfrowe Otwarcie

Cyfrowe Otwarcie Współfinansowanie: Program „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury” - środki Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 “Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Okres realizacji: 1.07.2021 – 31.08.2022 Przebieg projektu: Projekt zakładał podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników i współpracowników GOK poprzez cykl szkoleń oraz doposażenie instytucji w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, sprzęt multimedialny,…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Kulturalne Wydobycie 2.0

Kulturalne Wydobycie 2.0 Współfinansowanie: Program „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” – program Narodowego Centrum Kultury dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Okres realizacji: 15.02.2021 – 13.11.2021 Przebieg projektu: Projekt zakładał identyfikację potrzeb społeczno-kulturalnych oraz aktywizację i integrację osób z niepełnosprawnością i ich rodzin/opiekunów - mieszkańców Gminy Suszec, a następnie przeprowadzenie konkursu na inicjatywy lokalne i wybranie…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Półkolonie „Kuźnia Talentów”

Półkolonie „Kuźnia Talentów” Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 1.07.2020 – 9.08.2020 Przebieg projektu: W ramach projektu zostały przeprowadzone półkolonie dla dzieci z gminy Suszec. Ich program był nastawiony na rozwój kompetencji twórczych i artystycznych dzieci, poznanie nowych dziedzin i technik tworzenia. Dzieci spróbowały  swoich sił w różnych dziedzinach: teatrze małych form i tańcu nowoczesnym oraz hula-hoop dance, muzyce – grze…
Kasia
28 stycznia 2023
Projekty

Projekt Lider

Projekt Lider Współfinansowanie: Fundacja JSW Okres realizacji: 01.10.2019-30.09.2020 Przebieg projektu: „Projekt Lider” zakładał rozwój kompetencji liderskich mieszkańców gminy Suszec. W ramach projektu zorganizowaliśmy cykl nieodpłatnych spotkań ze specjalistami z różnych dziedzin w obrębie rozwoju lokalnego, które zakończą się realizacją małej inicjatywy własnego pomysłu. Przykładowymi tematami spotkań były: pisanie projektów, promocja i organizacja wydarzeń lokalnych, warsztat liderski, grafika i media społecznościowe,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Kurs na Sztukę

Kurs na Sztukę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 1.03.2019 – 31.12.2019 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: Projekt był swoistą kontynuacją realizowanego rok wcześniej „Apetytu na kulturę”. Skorzystało…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli

Pieśni ze zbiorów Mariana Cieśli Współfinansowanie: Program „Kultura ludowa i tradycyjna” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Wydanie 1200 niepublikowanych pieśni ludowych regionu pszczyńskiego ze zbiorów Mariana Cieśli Okres realizacji: 1.01.2017 – 31.03.2019 Przebieg projektu: Projekt zakładał przepisanie z rękopisów blisko 1200 pieśni zebranych przez Mariana Cieślę głównie na terenach Ziemi Pszczyńskiej…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Apetyt na Kulturę

Apetyt na Kulturę Współfinansowanie: Program „Kultura Dostępna” – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 27.04.2018 – 31.12.2018 Partnerzy: - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszcu; - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; - Szkoła Podstawowa w Kobielicach; - Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Maryi w Radostowicach. Przebieg projektu: „Apetyt na kulturę” miał na celu rozbudzenie potrzeb społeczno-kulturalnych i zwiększenie…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki