Kontakt w sprawie reklamy: 
Łukasz Żydek, tel. 32 212 44 91 wew. 21 | e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl

 

Cennik reklam i ogłoszeń  zamieszczanych w dwumiesięczniku
 „Nowiny Suszeckiej Gminy”

VAT w wysokości 23%

 

TYP OGŁOSZENIA ROZMIAR OGŁOSZENIA
CZARNO-BIAŁE
OGŁOSZENIA KOLOROWE 
1 moduł 68 x 100 mm   75,00 zł netto
92,25 zł brutto
145,00 zł netto
178,35 zł brutto
 2 moduły 68 x 205 mm
141 x 100 mm
135,00 zł netto
166,05 brutto
265,00 zł netto
325,95 zł brutto
 3 moduły 214 x 100 mm 185,00 zł netto
227,55 brutto
365,00 netto

448,95 brutto

 4 moduły 141 x 100 mm
287 x 141 mm
225,00 zł netto
276,75 brutto
445,00 zł netto
547,35 brutto
Cała strona 287 x 205 mm 445,00 zł netto
547,35 brutto

Ogłoszenia drobne:

TYP OGŁOSZENIA BEZ RAMKI Z RAMKĄ
do 10 słów 35,00 zł netto 50,00 zł netto
powyżej 10 słów 35,00 zł netto + 1,50 zł netto za każde następne słowo 50,00 zł netto + 1,50 zł netto za każde następne słowo
Do powyższych stawek dolicza się 23 % VAT

Inne:

Umieszczenie wkładek reklamowych do jednego numeru dwumiesięcznika A6 dwustronna 120,00 zł netto
A6 cztery strony 200,00 zł netto
A5 dwustronna 170,00 zł netto
A5 cztery strony 290,00 zł netto
A4 dwustronna 225,00 zł netto
A4 cztery strony 360,00 zł netto
Projekt i skład reklamy 50,00 zł netto/h pracy grafika
Do powyższych stawek dolicza się 23 % VAT

Sposób rozmieszczenia reklam na stronach: