Kontakt w sprawie reklamy: 
Łukasz Żydek, tel. 32 212 44 91 wew. 21 | e-mail: lukasz@kulturasuszec.pl

 

CENNIK  REKLAM  I  OGŁOSZEŃ
w miesięczniku “Nowiny Suszeckiej Gminy”

OGŁOSZENIA DROBNE BEZ RAMKI Z RAMKĄ
Do 10 słów 30,00 zł netto 45,00 zł netto
Powyżej 10 słów 30,00 zł netto + 1,30 zł netto za każde dodatkowe słowo 45,00 zł netto + 1,30 zł netto za każde dodatkowe słowo
Umieszczenie wkładek reklamowych
do jednego numeru miesięcznika
A6 dwustronna 100,00 zł netto
  A6 cztery strony 180,00 zł netto
  A5 dwustronna 150,00 zł netto
  A5 cztery strony 270,00 zł netto
  A4 dwustronna 225,00 zł netto
  A4 cztery strony 360,00 zł netto
projekt i skład reklamy 30 zł netto / h pracy grafika  

 

 
TYP OGŁOSZENIA ROZMIAR    OGŁOSZENIA
CZARNO-BIAŁE CENA
OGŁOSZENIA KOLOROWE  CENA
1 moduł 68 x 100 mm 70,00 zł netto
86,10 zł brutto
140,00 zł netto
172,20 zł brutto
2 moduły 68 x 205 mm
141 x 100 mm
130,00 zł netto
159,90 zł brutto
260,00 zł netto
319,80 zł brutto
3 moduły 214 x 100 mm 180,00 zł netto
221,40 zł brutto
360,00 zł netto
442,80 zł brutto
4 moduły 141 x 100 mm
287 x 141 mm
220,00 zł netto
270,60 zł brutto
440,00 zł netto
521,20 zł brutto
Cała strona 287 x 205 mm 440,00 zł netto
541,20 zł brutto
Do powyższych stawek dolicza się 23% VAT
 
 

Sposób rozmieszczania reklam na stronach: