Kontakt w sprawie reklamy: 
Weronika Smusz, tel. 32 212 44 91 wew. 21| e-mail: weronika@kulturasuszec.pl

 

Cennik reklam i ogłoszeń  zamieszczanych w dwumiesięczniku
 „Nowiny Suszeckiej Gminy”

VAT w wysokości 23%

 

TYP OGŁOSZENIA ROZMIAR OGŁOSZENIA
CZARNO-BIAŁE
OGŁOSZENIA KOLOROWE 
1 moduł 68 x 100 mm   98,00 zł brutto 190,00 zł brutto
 2 moduły 68 x 205 mm
141 x 100 mm
177,00 zł brutto  348,00 zł brutto
 3 moduły 214 x 100 mm 243,00 zł brutto 480,00 zł brutto
 4 moduły 141 x 100 mm
287 x 141 mm
296,00 zł brutto 585,00 zł brutto
Cała strona 287 x 205 mm 585,00 brutto

Wykupując reklamę na okres dłuższy niż 4 numery obowiązuje 10% zniżki.

 

Sposób rozmieszczenia reklam na stronach:

Ogłoszenia drobne:

TYP OGŁOSZENIA BEZ RAMKI Z RAMKĄ
do 10 słów 46,00 zł brutto 65,00 zł brutto
powyżej 10 słów 46 zł brutto + 1,85 zł brutto za każde następne słowo 65,00 zł brutto + 1,85 zł brutto za każde następne słowo
Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23 %

Inne:

Umieszczenie wkładek reklamowych do jednego numeru dwumiesięcznika A6 dwustronna 157,00 zł brutto
A6 cztery strony 263,00 zł brutto
A5 dwustronna 223,00 zł brutto
A5 cztery strony 384,00 zł brutto
A4 dwustronna 296,00 zł brutto
A4 cztery strony 473,00 zł brutto
Projekt i skład reklamy 65,00 zł brutto/h pracy grafika
Ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23 %