Projekty

Młody Obywatel Rozmawia

Młody Obywatel Rozmawia Współfinansowanie: Fundacja BGK oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej Okres realizacji: 1.03.2017 – 30.06.2017 Przebieg projektu: Działania były skierowane do młodzieży, która podczas spotkań warsztatowych uczyła się, jak rozpoznawać lokalne zasoby, możliwości, potencjał społeczny, kulturowy i geograficzny gminy. Wykorzystując nabytą wiedzę młodzież przeprowadziła warsztaty przyszłościowe dla mieszkańców w różnym wieku. Warsztatowicze opracowali pomysły na społeczne zagospodarowanie terenów zielonych w…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu

Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu Współfinansowanie: Program Infrastruktura Domów Kultury - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.11.2016 Przedmiotem projektu były: – remont sali widowiskowej GOK (malowanie i poprawa akustyki); – okotarowanie sceny i sali widowiskowej; – zakup sprzętu nagłośnieniowo-oświetleniowego. Wartość projektu: 314 190, 00 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny

BOX – Badanie Oddziaływania na Kapitał Społeczny Współfinansowanie: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności Okres realizacji: 1.06.2016 – 15.10.2016 Przebieg projektu: Projekt miał na celu zbadanie potencjału mieszkańców i mieszkanek naszej gminy przy pomocy specjalnie opracowanych quizów oraz wywiadów lokalną społecznością i dodatkowo z liderami. Badanie było przeprowadzone zgodnie z metodologią BOX. Wartość projektu: 3 700, 00 zł
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Pozytywna Moc!

Pozytywna Moc! Współfinansowanie: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie Okres realizacji: 01.05.2016 – 31.08.2016 Przebieg projektu: Projekt rozpoczął się naborem nowych wolontariuszek do Klubu Działań Pozytywnych i organizacją spotkań promujących wolontariat w gimnazjach w Suszcu, Kryrach i Radostowicach. Następnie przeprowadzono szereg spotkań i szkoleń dla nowych i już działających wolontariuszek, po których dziewczęta prowadziły wakacyjne animacyjne poranki dla dzieci pt.…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Start z kulturą!

Start z kulturą! Współfinansowanie: Program „Na dobry początek!” - Fundacja BGK Okres realizacji: 01.01.2016 – 30.06.2016 Partnerzy: – Szkoła Podstawowa w Kobielicach; – Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Suszec; – Klub Działań Pozytywnych; – Koło Gospodyń Wiejskich z Rudziczki. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja 3 grup zajęciowych dla dzieci w wieku 4-8 lat oraz ich opiekunów z terenu…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych II Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja II cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt. „Wokół tradycji bożonarodzeniowych” Okres realizacji: 04.08.2014 – 31.03.2015 Partnerzy: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu; – Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu. Przebieg projektu: Przedmiotem projektu była organizacja…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Konkurs i Gala “Duch Wolontariatu”

Konkurs i Gala „Duch Wolontariatu” Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Okres realizacji: 01.09.2014 – 19.12.2014 Przebieg projektu: Celem organizacji konkursu i gali pt. „Duch Wolontariatu” było promowanie postaw prospołecznych i obywatelskich, wzmocnienie współpracy międzysektorowej i integracja mieszkańców z terenów wiejskich (objętych LSR) powiatu pszczyńskiego wokół dobra wspólnego. Przeprowadzony został konkurs dla wolontariuszek/wolontariuszy i firm zaangażowanych społecznie oraz zorganizowana Gala Wolontariatu,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Kulturalne Wydobycie

Kulturalne Wydobycie Współfinansowanie: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 – Narodowe Centrum Kultury Okres realizacji: I etap: 28.04.2014 – 31.07.2014 II etap: 28.08.2014 – 16.11.2014 Partnerzy: - Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach Przebieg projektu I etap: projekt zakładał zaktywizowanie młodzieży i dorosłych wokół działań kulturalnych: 7 spotkań z młodzieżą, młodymi rodzicami i mieszkańcami Osiedla; konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Akademia Kreatywnego Wolontariusza

Akademia Kreatywnego Wolontariusza Współfinansowanie: Program „Młodzież w działaniu” Okres realizacji: 1.01.2013 – 31.08.2013 Przebieg projektu: Akademia Młodego Wolontariusza miała za zadanie przygotowanie młodzieży należącej i chcącej należeć do Klubu Działań Pozytywnych do działalności społecznej i animacyjnej. Młodzi ludzie wzięli udział w cyklu 8 warsztatów: z organizowania i koordynowania akcji społecznych, komunikacji interpersonalnej, kreatywności, zabaw z chustą animacyjną, żonglerki i szczudlarstwa,…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Projekty

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Pełna nazwa projektu: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”. Okres realizacji: 19.09.2012 – 31.01.2013 Partnerzy: – Starostwo Powiatowe w Pszczynie; – Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu; – Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie; – Gmina Suszec; – Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu; – Parafia…
Łukasz Żydek
1 września 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki