Inne grupyZespoły

Zespół Śpiewaczy “Radostowianki”

By 31 grudnia 2018 No Comments
Zespół powstał we wrześniu 1980 roku. Szkoła Podstawowa w Radostowicach była i jest miejscem spotkań zespołu. Opieka oraz troska o zespół kolejnych Wójtów Gminy Suszec oraz Dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury spowodowała, że zespół mógł się rozwijać oraz przetrwał prowadząc działalność artystyczną przez 30 lat. Od początku istnienia zespołu nieprzerwanie do 2017 r. kierownikiem artystycznym była mgr. Jadwiga Masny – nauczycielka muzyki oraz doradca metodyczny. Śląski folklor stał się jej życiową pasją oraz ciągłym poszukiwaniem piękna i szlachetności w gwarze oraz melodyce pieśni. Obecnie zespół działa pod opieką Haliny Gryszko. Zespół tworzy 16 osób.
Zespół posiada w swoim repertuarze około 150 pieśni ludowych (zalotne, weselne, czepinowe, kołysanki, żartobliwe, na pory roku, wojackie, nabożne… ). Na scenie “Radostowianki” prezentują autentyczny strój, który nosiły mężatki na ziemi pszczyńskiej początkiem XX wieku.
Od kilkunastu lat zespół wyjeżdża na liczne konkursy folklorystyczne, gdzie poddaje się ocenie profesjonalnego jury. Zdobył liczne nagrody i wyróżnienia. Występował m in. na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą; Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych WICI;  Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych ?ZŁOTY KŁOS”; I Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych ?Jak Cię widzóm tak Cie piszóm? w Woli; Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystyczch w Brennej czy Folkloriadzie Jurajskiej “Starodawne i bliskie czasy” w Poraju.
Regionalny Zespół Śpiewaczy “Radostowianki” ma na swoim koncie nagranie płyty “Jak jo byda syna miała” będącej efektem pracy, poszukiwań, doświadczeń oraz “zmagania się” z folklorem. Nie sposób było nagrać wszystkie pieśni, jakie zespół posiada w swym repertuarze. Dokonano więc wyboru i nagrano te pieśni, które śpiewały kiedyś kobiety na śląskiej wsi. Większość pieśni nagrana jest a capella więc brzmią autentycznie, wręcz etnicznie. Zespół brał również udział w nagraniach dla TV Katowice. W roku 2012 Regionalny Zespół Śpiewaczy Radostowianki nawiązał współpracę z muzykiem jazzowym Adamem Olesiem. Owocem współpracy jest wspólna płyta “Hurdu_Hurdu”, na której pojawiają się tak znakomici muzycy jak: Dominika Kontny, Tomasz Kałwak, Radosław Nowicki, Damian Kurasz, Sławomir Berny oraz Sebastian Frankiewicz?Hurdu_hurdu? to stara śląska muzyka, usłyszana i zagrana zupełnie na nowo. Oparta na tradycyjnych pieśniach ludowych, łączy je z charakterystyczną dla jazzu improwizacją. To kolaż gwary śląskiej (choć nie tylko gwary użyto w tekstach utworów), akustycznego brzmienia instrumentów oraz współczesnej aranżacji, podkreślonej przez wysmakowaną elektronikę.
Inne grupy:
Grupy teatralneInne grupy

Amatorski Zespół Teatralny z Suszca przy Związku Górnośląskim Koło Suszec

Zespół Teatralny powstał w 1999 roku, z inicjatywy Anny Kine -członkini Związku Górnośląskiego - Koło Suszec. Wtedy to, z okazji 10-lecia powstania Koła, odbyły się pierwsze Dni Suszca, w czasie których zaprezentowano "Wesele na Górnym Śląsku". Pani Anna odnalazła sztukę Stanisława Ligonia i zebrała grupę amatorów - mieszkańców Suszca, chętnych do wcielenia się w role bohaterów. Starała się dobrać aktorów odpowiednio do ról, co…
GOK
21 lutego 2019
Inne grupyZespoły

Zespół Śpiewaczy “Radostowianki”

Zespół powstał we wrześniu 1980 roku. Szkoła Podstawowa w Radostowicach była i jest miejscem spotkań zespołu. Opieka oraz troska o zespół kolejnych Wójtów Gminy Suszec oraz Dyrektorów Gminnego Ośrodka Kultury spowodowała, że zespół mógł się rozwijać oraz przetrwał prowadząc działalność artystyczną przez 30 lat. Od początku istnienia zespołu nieprzerwanie do 2017 r. kierownikiem artystycznym była mgr. Jadwiga Masny - nauczycielka muzyki…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły

Zespół Śpiewaczy “Mizerowianki”

Zespół Śpiewaczy "Mizerowianki" Zespół Śpiewaczy "Mizerowianie" powstał 8 marca 1990 roku. Pierwszą kierowniczką zespołu została Rozalia Kubiczek, a kolejną Maria Jarczyk. Od początku istnienia śpiewającym przygrywał akordeonista Marek Kukla, który w 2003 r. objął funkcję kierownika zespołu. W dalszych latach zespołem kierowała Barbara Garus, a obecnie Halina Gryszko. Zespół działający w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, jest tworzony przez 6 Pań, mających w swoim repertuarze opracowane…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły

Zespół Śpiewaczy “Pogodna Jesień”

Zespół Śpiewaczy "Pogodna Jesień" Zespół Śpiewaczy "Pogodna Jesień" został powołany w dniu 27 września 1995 roku. Pierwszym kierownikiem zespolu był Marian Cieśla -  nauczyciel muzyki, folklorysta i zbieracz pieśni ludowych śpiewanych na terenie naszej gminy i powiatu. Pogodna Jesień śpiewała pod jego kierownictwem do 2002 roku. Kolejnymi dyrygentkami były: Aniela Kudrzik i Barbara Garus. Obecnie zespół prowadzi Halina Gryszko. Działalność zespołu od początku wspierali wójt gminy, Związek Emerytów i…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły

Chór “Canticum Novum”

Chór Kameralny "Canticum Novum" działa od 2002 roku. Zaczęło się niewinnie, od jednogłosowych utworów, wykonywanych podczas mszy w parafialnym kościele w Suszcu. Z czasem schola młodzieżowa przekształciła się w chór wielogłosowy, a na swoim 5-leciu po raz pierwszy wykonała czterogłosowy repertuar. Chór "Canticum" tworzą sympatycy śpiewania z różnych miejscowości m.in. z Suszca, Kryr, Rudziczki, Kobielic, Żor czy ze Strumienia. Chórzyści…
GOK
31 grudnia 2018
Kontrast
Zmień wielkość czcionki