Zespół powstał w marcu 1990 roku. Pierwszą kierowniczką zespołu została Rozalia Kubiczek, a następnie funkcję tą pełnili: Maria Jarczyk, Marek Kukla i Barbara Garus. Obecnie zespół działa pod dyrekcją Haliny Gryszko. Tworzy go 8 pań w wieku 35 – 86 lat.

Zespół ma w repertuarze opracowane około 200 pieśni, skeczów i monologów o charakterze ludowym. Zespół za swą działalność artystyczną otrzymał wiele nagród i wyróżnień, wymienionych poniżej. Doceniono go także w mediach, gdyż w 2000 roku wziął udział w udziału w nagraniu audycji Radia Katowice “Po naszymu czyli po śląsku”, a także zaprezentował się w programie “Babie lato” na antenie TVP Katowice. „Mizerowianki” mają na swoim koncie współpracę z Polskim Związkiem Esperantystów (pieśni śląskie i esperanto), liczne występy i koncerty. Zespół przyczynił się do utworzenia izby regionalnej w Szkole Podstawowej w Mizerowie, prezentował w szkołach i przedszkolach gminy Suszec program edukacyjny o tematyce regionalnej, który zawierał pieśni i opowiastki w gwarze, a także prezentował bogate śląskie stroje ludowe.

Z okazji dwudziestej rocznicy powstania zespół przygotował płytę ze śląskimi pieśniami tanecznymi pt. “Tańce Śląskie”. Mizerowiankom towarzyszyła stworzona specjalnie na tę okazję kapela śląska w składzie: klarnet, trąbka, skrzypce, akordeon i kontrabas. Celem nagrania było m.in. przypomnienie folkloru tanecznego oraz rozpowszechnienie tańców śląskich. Zespół uczestniczył w nagraniach płyty „Na suszeckij wieży” – pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej, będącej częścią śpiewnika z blisko 1200 utworami pt. „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli pod redakcją Joanny Glenc”.

Zespół Śpiewaczy „Mizerowianki” w 2008 roku otrzymał Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego nadaną przez Sejmik Śląski, w 2016 roku Odznakę Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2021 Statuetkę Żubra Pszczyńskiego za wybitne osiągnięcia i działalność w dziedzinie kultury i sztuki nadaną przez Starostę Pszczyńskiego oraz Odznakę Honorową Gminy Suszec nadaną przez Wójta i Radę Gminy Suszec.

Ważniejsze nagrody i wyróżnienia zdobyte przez „Mizerowianki” w ciągu ostatnich 10 lat:

2012:
– wyróżnienie w VI Folkloriadzie Jurajskiej “Starodawne i bliskie czasy”;
– wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”;
– II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Wiejskich w Brennej;
– Grand Prix w IX Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli „Jak ze Susca powandruje”.

2013:
– II miejsce w V Folkloriadzie Jurajskiej “Starodawne i bliskie czasy”.

2014:
– III miejsce w VI Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi;
– II miejsce w 47. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna;
– II miejsce w Wodzisławkich Spotkaniach z Folklorem;
– I miejsce w XI Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. M. Cieśli „Jak ze Susca powandruje”.

2015:
– III miejsce w VII Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi;
– III miejsce w 48. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna.

2016:
– III miejsce w XXIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”;
– I miejsce w VIII Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym Zagłębie i Sąsiedzi;
– II miejsce w 49. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna.

2017:
– I miejsce w 50. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna 2017;
– wyróżnienie w VI Połomskim Przeglądzie Folklorystycznych Zespołów Śpiewaczych im. J. Pękały.

2018:
– I miejsce w XXVI Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłos”.

2019:
– wyróżnienie w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Ludowych “Złoty Talizman”;
– II miejsce w 38. Wodzisławskich Spotkaniach z Folklorem;
– II miejsce w XVI Turnieju Zespołów Ludowych im. M. Cieśli “Jak ze Susca powandruje…”.

2021:
– I miejsce w 53. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych Brenna;
– wyróżnienie w II Jesiennych Impresjach Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie;
– wyróżnienie w III Jura Senior Festiwalu.

2022:
– III miejsce w 27. Festiwalu Folklorystycznym Dorosłych „Jak Cie widzóm, tak Cię piszóm”;
– I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Senioralnej ARS;
– II miejsce w 54. Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych;
– II miejsce w IV Jesiennych Impresjach Folklorystycznych w Artystycznej Dolinie;
– wyróżnienie w XXVIII Regionalnym Przeglądzie Pieśni “Śląskie Śpiewanie” im. prof. A. Dygacza.

Inne grupy
Inne grupyZespoły taneczne

Formacja taneczna K-BOOM

Formacja taneczna K-BOOM to zaawansowana grupa pokazowa, trenująca do zawodów, turniejów i festiwali tanecznych. Grupa powstała we wrześniu 2017 r. Obecnie liczy 13 osób. Trenerem grupy jest Karolina Głowińska. Podczas zajęć dzieci uczą się różnych technik tańca lecz w głównej mierze stylów streetowych takich jak hip-hop old school i break dance. Zajęcia taneczne to trening siłowy oraz techniczny połączony ze…
Łukasz Żydek
6 marca 2023
Inne grupyZespoły taneczne

Formacja taneczna MINI K-BOOM

Formacja Taneczna MINI K-BOOM to zaawansowana grupa pokazowa, trenująca do zawodów, turniejów i festiwali tanecznych, grupa skierowana dla młodszych dzieci. Grupa została założona we wrześniu 2019r. Obecnie liczy 21 osób. Trenerem grupy jest Karolina Głowinska. Podczas zajęć młodzież uczy się różnych technik tańca, lecz w głównej mierze szlifuje style streetowe, takie jak hip-hop old school i break dance. Zajęcia taneczne…
Kasia
6 marca 2023
Grupy teatralneInne grupy

Teatr “Chichotek”

Teatr "Chichotek" to teatr dziecięcy działający w GOK w Suszcu od wrześniu 2019 roku. Opiekunem i reżyserem grupy jest Izabela Karwot. Teatr tworzy obecnie 9 osób w wieku 7-13 lat. Teatr "Chichotek" mimo krótkiego stażu ma już na swoim koncie dwie premiery:  -  "Wyspa Skarbów" - 2021 r.  - "Malwinka w Ptasim Królestwie" - 2022 r. Spektakl "Wyspa Skarbó" otrzymał III…
Łukasz Żydek
7 października 2020
Grupy teatralneInne grupy

Amatorski Zespół Teatralny z Suszca przy Związku Górnośląskim Koło Suszec

Zespół Teatralny powstał w 1999 roku, z inicjatywy Anny Kine -członkini Związku Górnośląskiego - Koło Suszec. Wtedy to, z okazji 10-lecia powstania Koła, odbyły się pierwsze Dni Suszca, w czasie których zaprezentowano "Wesele na Górnym Śląsku". Pani Anna odnalazła sztukę Stanisława Ligonia i zebrała grupę amatorów - mieszkańców Suszca, chętnych do wcielenia się w role bohaterów. Starała się dobrać aktorów odpowiednio do ról, co…
GOK
21 lutego 2019
Inne grupyZespoły śpiewacze

Zespół Śpiewaczy “Radostowianki”

Zespół powstał we wrześniu 1980 roku. Od początku istnienia zespołu nieprzerwanie do 2017 r. kierownikiem artystycznym była mgr Jadwiga Masny. Obecnie zespół działa pod dyrekcją Haliny Gryszko. Obecnie tworzy go 12 kobiet w wieku 18 – 84 lata. Zespół posiada w swoim repertuarze około 250 pieśni ludowych. Na scenie “Radostowianki” prezentują autentyczny strój, który nosiły mężatki na Ziemi Pszczyńskiej początkiem…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły śpiewacze

Zespół Śpiewaczy “Mizerowianki”

Zespół powstał w marcu 1990 roku. Pierwszą kierowniczką zespołu została Rozalia Kubiczek, a następnie funkcję tą pełnili: Maria Jarczyk, Marek Kukla i Barbara Garus. Obecnie zespół działa pod dyrekcją Haliny Gryszko. Tworzy go 8 pań w wieku 35 – 86 lat. Zespół ma w repertuarze opracowane około 200 pieśni, skeczów i monologów o charakterze ludowym. Zespół za swą działalność artystyczną…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły śpiewacze

Zespół Śpiewaczy “Pogodna Jesień”

Zespół, początkowo jako chór, powstał we wrześniu 1995 roku. Pierwszym kierownikiem zespołu był Marian Cieśla – nauczyciel muzyki, folklorysta i zbieracz pieśni ludowych śpiewanych na terenie województwa śląskiego. Pogodna Jesień śpiewała pod jego kierownictwem do 2002 roku. Kolejnymi dyrygentkami były: Aniela Kudrzik i Barbara Garus. Obecnie zespół prowadzi Halina Gryszko. W zespole śpiewa 15 osób pomiędzy 55 a 87 rokiem…
GOK
31 grudnia 2018
Inne grupyZespoły śpiewacze

Chór “Canticum Novum”

Chór „Canticum Novum" to chór prowadzony przez Szymona Cichonia (I dyrygenta) i Barbarę Cichoń (II dyrygenta) od 2017 roku. Zespół ten kontynuuje tradycję scholi i chóru „Canticum" założonego w 2002 r. przy parafii Św. Stanisława w Suszcu. Chórowi patronuje obecnie Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.  Repertuar chóru jest przekrojowy: od chorału do współczesnych współbrzmień w utworach religijnych i świeckich, jak…
GOK
31 grudnia 2018
Kontrast
Zmień wielkość czcionki