Wito Wos piyknie cołko ekipa gryfnie!

Som my jednom epnom familijom. Wiynkszość z nos to czyste hanysy, ale dogodać sie poradzymy ze wszyjstkimi. Tukyj kożdy dlo kożdego je kamratym i u nos wszystko zawdy gro i buczy. Wszyjstki ludziska majom inksze talynty, ale zebrani pospołu rychtujymy GRYFNIE. Som my fest radzi kiej widzymy, że przajecie ślonskij godce, tak samo jako my, beztóż piszymy dlo Wos tyż ło downych ślonskich tradycjach i dzisiyjszym Ślonsku.

Kuknijcie sam na naszo zajta gryfnie.com, fanpage www.facebook.com/gryfnie abo www.instagram.com/gryfnie/, a dowiycie sie wiyncyj ło ślonskij godce.
Zapraszomy Wos tyż do naszych geszyftów we Rybniku, Katowicach i Gliwicach.

Tukej we Suszcu, łobejżcie se wystawa plakatów i grafik.
Dlo wszyjstkich, kierzy majom w zocy ślonski landszafty, oroz do tych:
kierzy zawdy radzi zmaszkecom podzimki, wieprzki abo inksze łowoce!
kierzy zawdy na sznitce majom tomata, radiski abo inksze gymizy!
kierzy łod bajtla zaglondali na biny, szmaterloki i boże krówki!
kierzy zawdy majom cołko izba wojoczków, fojewer i inkszych graczek!
kierzy fedrujom na grubie abo przajom grubiorzom za ich ciynżko robota.

Z ciekawostek, powiymy Wom, że gryfnie.pl razem z fotografem Radosławem Kazimierczakiem stworzyli projekt realizowany w KWK Krupiński w Suszcu, w kierym chcieli pokozać prawdziwe oblicze gruby.

Toż chowcie sie! Pyrsk!

Kontrast
Zmień wielkość czcionki