Wokół Tradycji Bożonarodzeniowych

Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pełna nazwa projektu: Organizacja cyklu wydarzeń kulturalnych promujących lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: „Wokół tradycji bożonarodzeniowych”.

Okres realizacji: 19.09.2012 – 31.01.2013

Partnerzy:

– Starostwo Powiatowe w Pszczynie;
– Gminny Zespół Oświaty i Sportu w Suszcu;
– Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie;
– Gmina Suszec;
– Koło Związku Górnośląskiego w Suszcu;
– Parafia Rzymskokatolicka w Suszcu.

Przebieg projektu:

Przedmiotem projektu była organizacja cyklu wydarzeń kultywujących ludową obrzędowość okołobożonarodzeniową.

W ramach projektu odbyły się 4 wydarzenia.

Pierwszym był konkurs na wieniec adwentowy dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Pszczyńskiego, a rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Koncertu Noworocznego w dniu 4 stycznia.

Drugim wydarzeniem był konkurs na kalendarz adwentowy, do którego spłynęło ponad 50 prac. Szczególną inwencją wykazały się tu gimnazjalistki, którym przyznano większość nagród. Konkurs również rozwiązano 4 stycznia.

Trzecim wydarzeniem był Koncert Noworoczny ze wspólnym kolędowaniem, wykonany 4 stycznia przez projekt młodych i niezwykle uzdolnionych muzyków „A Słowo Ciałem”. Przy kawie, herbacie, kołoczu i pierniczkach suszecka publiczność nie tylko wysłuchała kolęd i bożonarodzeniowych opowieści, ale także wspólnie śpiewała.

Jako czwarty odbył się X Powiatowy Przegląd Jasełek Suszec 2013. Najpierw odbyły się eliminacje w trzech kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Wzięło w nich udział około 800 dzieci wraz z opiekunami. Następnie, 20 stycznia, odbył się koncert finałowy, podczas którego zaprezentowane zostały najlepsze przedstawienia – te które otrzymały Grand Prix.

Wartość projektu: 24 875, 39 zł