Zdjęcia wykonane przez Aleksandrę Toborowicz

„Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli”
Redakcja: prof. nadzw. dr hab. Joanna Glenc

Publikacja “Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli” pod red. Joanny Glenc jest dorobkiem ponad 50 lat pracy związanego z Suszcem etnografa, muzyka i pedagoga, Mariana Cieśli. W skład wydawnictwa wchodzi ponad 1100 pieśni – zarówno tych wciąż jeszcze śpiewanych, jak i tych zupełnie już zapomnianych, wydanych w 5 zeszytach we wspólnej oprawie, wzbogaconych o 2 płyty CD z nagraniami wybranych pieśni w wersji tradycyjnej i w aranżacjach na chór wielogłosowy.

Cały zbiór, zawierający nie tylko nuty i teksty pieśni, ale też noty etnograficzne i zarys biografii zbieracza, a także recenzje naukowe jest doskonałym narzędziem pracy dla chórów, zespołów ludowych i muzyków, ale także dla nauczycieli szukających ciekawych sposobów uczenia o dziedzictwie kulturowym.

Pieśni zostały przepisane z rękopisów i wydane w formie pokaźnej publikacji dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Patronat honorowy nad publikacją objął Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018.

Kontrast
Zmień wielkość czcionki