Kulturalne Wydobycie

Współfinansowanie: Program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014 – Narodowe Centrum Kultury

Okres realizacji:

I etap: 28.04.2014 – 31.07.2014
II etap: 28.08.2014 – 16.11.2014

Partnerzy:

– Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Przebieg projektu

I etap: projekt zakładał zaktywizowanie młodzieży i dorosłych wokół działań kulturalnych: 7 spotkań z młodzieżą, młodymi rodzicami i mieszkańcami Osiedla; konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne w gminie Suszec i wspólna realizacja wybranych inicjatyw w dalszym etapie.

II etap: zrealizowano 5 inicjatyw oddolnych, zaproponowanych przez mieszkańców gminy Suszec: SWAP Party, Zamiast “W” – na garażu, Piknik Rodzinny “Kulturalne Grillowanie”, Jesienna Szkolna Scena Teatralna “Radość” w Radostowicach, Wielkie Podróże Małych Odkrywców – smakiem Tonga i Maroka. Ich celem była aktywizacja, integracja i wzmocnienie współpracy grup kulturotwórczych i mieszkańców gminy Suszec, a zwłaszcza: suszeckiego Osiedla, młodych rodziców oraz starszych dzieci i młodzieży.

Wartość projektu: 31 692, 00 zł