I Suszecka Jesień Kulturalna

Współfinansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Pełna nazwa projektu: Organizacja wydarzenia kulturalnego promującego lokalne dziedzictwo kulturowe pt.: Suszecka Jesień Kulturalna

Okres realizacji: 10.06.2010 – 31.12.2010

Przebieg projektu:

I Suszecka Jesień Kulturalna obejmowała 4 wydarzenia promujące dziedzictwo kulturowe Ziemi Pszczyńskiej.

W ramach pierwszego działania w projekcie odbył się VII Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej im. Mariana Cieśli „Jak ze Suszca powędruję”, podczas którego zespoły śpiewacze nie tylko chwaliły pieśnią uroki Ziemi Pszczyńskiej, ale również wymieniały się doświadczeniami, integrowały i nawiązywały współpracę. Drugim działaniem był Przegląd Amatorskich Kabaretów W DECHE, podczas którego młodzi twórcy kabaretowi prezentowali swoje umiejętności szerokiej publiczności oraz jurorom z Grupy Rafała Kmity. Trzecim wydarzeniem był cieszący się olbrzymim powodzeniem spektakl Amatorskiej Grupy Teatralnej działającej przy Kole Związku Górnośląskiego w Suszcu pt.: „Liczy się rodzina”. Ostatnim, czwartym wydarzeniem był odbywający się w suszeckim kościele Koncert Muzyki Kameralnej „Muzyka w barwach jesieni”, podczas którego dwa chóry: Canticum i Parole Melodiche pod dyrekcją Barbary Garus wykonały najpiękniejsze utwory renesansu i baroku.

Wartość projektu: 49 673, 45 zł

 

Kontrast
Zmień wielkość czcionki