Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu rozpoczął działalność 3 maja 1992 roku pod kierownictwem Róży Czembor. Działał wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. Odbywały się  w nim zajęcia świetlicowe,  konkursy plastyczne, wieczorki muzyczno-poetyckie i literackie, a także festyny, koncerty bożonarodzeniowe i jasełka. W 1999 roku odbyły się też pierwsze, jesienne Dni Suszca, podczas których debiutowała Amatorska Grupa Teatralna działająca przy suszeckim Kole Związku Górnośląskiego w spektaklu „Wesele na Górnym Śląsku”, odbyła się sesja naukowa „W kręgu kultury i języka Ziemi Pszczyńskiej”, Turniej Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej oraz Biesiada Śląska.

W 2000 roku Dyrektorem GOK została Małgorzata Mazur, pod której skrzydłami GOK kontynuował dotychczasową działalność, rozszerzając ją o kolejne wydarzenia społeczno-kulturalne. Do ważnych imprez, poza Dniami Suszca,  zaliczyć należy konkurs wiedzy ekologicznej dla dzieci i młodzieży „Eko-Echo”, konkurs „Śląskie Śpiewanie” i turnieje szachowe. W marcu 2008 roku rozdzielona została działalność GOK i biblioteki, które od tego czasu są dwoma samodzielnie działającymi instytucjami.

We wrześniu 2009 roku stanowisko Dyrektora objęła Agata Lisowicz-Wala, kontynuując działania swoich poprzedniczek, ale przede wszystkim rozbudowując dotychczasową ofertę GOK dzięki pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych zarówno od sponsorów, jak również z państwowych i prywatnych programów grantowych.

Oprócz stałych punktów corocznego programu kulturalnego pojawił się nowy, bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność: Suszecka Jesień Kulturalna. Impreza wywodzi się bezpośrednio z jesiennych Dni Suszca, które zostały przeniesione jako letnia impreza plenerowa. Dużą popularnością cieszyły się koncerty gwiazd muzyki i kabaretu. GOK zaangażował się też w działalność wydawniczą, przywracając pamięć śląskim pieśniom ludowym nagranym przez Regionalne Zespoły Śpiewacze „Radostowianki”, „Mizerowianki” i „Pogodna Jesień”. Uczestniczył w wydaniu takich płyt Kabaretu „Drzewo a gada” skupiającego artystów niepełnosprawnych, singla „Ku nadziei” grupy „Drzewo a gada” oraz  „Hurdu_hurdu” Adama Olesia. W tej ostatniej udział wziął Regionalny Zespół Śpiewaczy „Radostowianki”, a płyta zastała uhonorowana III nagrodą Festiwalu Nowa Tradycja organizowanego przez 2 program Polskiego Radia, za najlepszy folkowy fonogram roku 2012. W 2018 roku światło dzienne ujrzał obszerny, 5-tomowy śpiewnik „Koło mego łokiyneczka. Pieśni ludowe Ziemi Pszczyńskiej ze zbiorów rękopiśmiennych Mariana Cieśli pod redakcją Joanny Glenc”.

Kolejne zmiany na stanowisku Dyrektora przyniósł wrzesień 2019 roku, kiedy stanowisko to objęła Katarzyna Krzempek. Wypracowany przez lata kierunek działalności pozostał bez większych zmian, a wśród priorytetów znalazły się: edukacja artystyczna i kulturalna mieszkańców gminy w każdym wieku, pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz współpraca z lokalną społecznością na rzecz realizacji wspólnych działań społeczno-kulturalnych oraz wolontariatu.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu wciąż się rozwija, z każdym rokiem wnosząc w życie już nie tylko lokalnej społeczności, ale całego regionu nowe propozycje kulturalne, promując amatorski ruch artystyczny, dbając o zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także wspierając budowę świadomego swych potrzeb społeczeństwa obywatelskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
tel./fax 32 212 44 91

Rezerwacji sali widowiskowej dokonać można w sekretariacie GOK w Suszcu.
Kontakt:
Iwona Pawełek
Tel.: 32 212 44 91 wew. 23
e-mail: iwona@kulturasuszec.pl
Placówki

Remizo-świetlica w Rudziczce

Remiozo-świetlica znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy Pszczyńskiej 24. Dysponuje salą wraz z zapleczem kuchennym umiejscowioną na parterze, przystosowaną na około 80 osób. W remizo-świetlicy istnieje możliwość organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel czy jubileuszy, a na co dzień odbywają się w niej liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Remizo-Świetlica w Rudziczce ul. Pszczyńska 24 43-267 Rudziczka Rezerwacji sali…
GOK
10 lutego 2019
Placówki

Remizo-świetlica w Mizerowie

Remiozo-świetlica znajduje się w centrum miejscowości, przy ulicy Wyzwolenia 279. Placówka dysponuje klimatyzowaną salą wraz z zapleczem kuchennym, umiejscowioną na pierwszym piętrze, przystosowaną na około 120 osób. Obiekt wyposażony jest w windę osobową. W remizo-świetlicy istnieje możliwość organizacji imprez okolicznościowych m.in. wesel czy jubileuszy, a na co dzień odbywają się w niej liczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Remizo-Świetlica…
GOK
10 lutego 2019
Placówki

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu rozpoczął działalność 3 maja 1992 roku pod kierownictwem Róży Czembor. Działał wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. Odbywały się  w nim zajęcia świetlicowe,  konkursy plastyczne, wieczorki muzyczno-poetyckie i literackie, a także festyny, koncerty bożonarodzeniowe i jasełka. W 1999 roku odbyły się też pierwsze, jesienne Dni Suszca, podczas których debiutowała Amatorska Grupa Teatralna działająca przy suszeckim Kole…
GOK
24 stycznia 2019
Kontrast
Zmień wielkość czcionki